Poker Download

關於我們

APPT澳門站:ACOP亞洲撲克冠軍賽 主賽事 - 2012年11月7~11日

APPT澳門站主賽事的比賽時間為 2012年11月7~11日,本頁將公布賽事的最新賽況,包括參賽玩家名單、獎金分配表、賽事圖片、附加賽事資訊與決戰桌資訊。

更多資訊與賽事報導請參閱APPT澳門 站網頁,以及PokerStars撲克之星英文部落格

參賽玩家名單賽事圖片獎金分配決戰桌玩家

參賽玩家名單

賽事圖片

賽事圖片

獎金分配

獎金分配

名次 姓名 獎金 (HKD) 參賽方式
1 Xing Zhou 3,547,500  
2 Ying Kit Chan 3,547,500  
3 Michael Kanaan 1,731,000  
4 Jacques Zaicik 1,384,000  
5 Alan Sass 1,125,000  
6 Tsugunari Toma 952,000  
7 Andrew Hinrichsen 779,000  
8 Tom Alner 606,000  
9 Henry Wang 432,000  
10 Andrew Gaw 346,000  
11 Tri Huynh 303,000  
12 Mike Watson 303,000  
13 Raymond Wu 303,000 PokerStars Team Pro
14 Ping Lin 259,500  
15 Gary Lam 259,500  
16 Paolo Compagno 259,500  
17 Aaron Lim 216,000  
18 Zhongwei Wang 216,000  
19 Raiden Kan 216,000  
20 Yuri Ishida 173,000  
21 Seungsoo Jeon 173,000  
22 James McCarty 173,000  

決戰桌玩家

決戰桌玩家

Name Seat Country Status  Chips 
Zaicik Jacques 1 France PokerStars Player 191,000
Kanaan Michael 2 Australia   1,393,000
Toma Tsugunari 3 Japan   818,500
Chan Andy Ying Kit 4 Hong Kong   348,000
Wang Henry Hung Tu 5 Chinese Taipei   429,000
Hinrichsen Andrew 6 Australia  PokerStars Player 798,500
Alner Tom 7 UK PokerStars Player 826,500
Sass Alan 8 USA   252,000
Zhou Xing 9 China   493,000

賽事影片